Westerse en Oosterse geneeskunde

Westerse Geneeskunde

Ruim 20 jaar heb ik gewerkt als researchcoordinator/verpleegkundige in het Amsterdam UMC. Als coördinator ben ik al die jaren actief geweest in het organiseren, regelen en uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek; studies waarbij de werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen bij patiënten werden onderzocht. In de westerse geneeskunde is het middel om de ziektelast van mensen te verminderen vaak het toedienen van een medicijn of het toepassen van een ingreep. Maar als onderzoeker vroeg ik mij steeds vaker af wat het mechanisme is achter ziekte. Kan het lichaam zelf gestimuleerd worden of geholpen worden in het helingsproces? Zijn er misschien andere manieren om de ziektelast te verminderen en dus de kwaliteit van leven te verhogen? Er spelen namelijk zoveel zaken hierbij een rol.

Chinese Geneeskunde

Ik was al sinds mijn jonge jaren geïnspireerd geraakt door de Chinese Filosofie en dan met name het Daoisme. Vele jaren later kwam ik uiteindelijk pas in contact met de hieruit vloeiende Chinese Geneeskunde. En dit bleek juist het antwoord te zijn op mijn lang bestaande vraag. Het bleek mij helemaal te passen.

Het doel van de Chinese Geneeskunde is juist om het zelfhelend vermogen te stimuleren om zo zelf weer gezonder te worden, fysiek en emotioneel. Soms even, als een tijdelijk hulp, waarna het lichaam het weer zelf kan. Maar soms ook langdurig, als een blijvende therapie, maar dan in een lagere frequentie, waarbij het lichaam steeds weer een herinnering krijgt om weer zelf aan de slag te gaan.
Een soort onderhoudsbehandeling.
Leefstijl, voeding en coaching vormen daarin een vanzelfsprekend onderdeel.

Ik besloot mij daarom om te scholen en volgde de HBO-opleiding tot Acupuncturist bij Qing Bai in Amsterdam en Amersfoort. In het najaar van 2014 ben ik afgestudeerd en in 2015 ben ik mijn eigen praktijk gestart in Zaandam.


De Chinese filosofie, en de daaruit volgende geneeskunde heeft in mij onderstreept wat ik belangrijk vind. Bewust leven, gezond eten, in respect met elkaar leven en met al het leven om ons heen en de natuur in al zijn facetten.

Samenwerking

Als acupuncturist en westers onderzoeker zie ik heel duidelijk de verschillende zienswijzen van de beide vormen van geneeskunde. De werelden en de kijk op het leven zijn totaal verschillend. De ene bekijkt dit vanuit de materie en de ander vanuit energie, de ene kijkt analytisch en de andere vanuit systemen, de ene vanuit vorm en de andere vanuit functie. Ze zijn verschillender van elkaar dan Nederlands en Wiskunde. Beiden benaderen op hun eigen manier een deel van de werkelijkheid en zijn even waardevol.
Je kunt een mens van voren zien, maar ook van bovenaf.

Heel anders, maar beide visies zijn waar.

Daarom zoek ik als acupuncturist de samenwerking tussen de Westerse en de Oosterse geneeswijzen. Ze kunnen elkaar helpen, versterken en aanvullen.

En soms is de ene beter, soms de andere.

Gabrielle Appel

Mijn opleiding tot acupuncturist heb ik gevolgd aan de HBO-beroepsopleiding Klassieke Acupunctuur aan de Academie voor Chinese Geneeswijze Qing Bai te Amersfoort.
Momenteel volg ik de 2-jarige Chinese kruidenopleiding bij Oxrider Academy in Schijndel.

Als acupuncturist ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur, de NVA
Jaarlijks verdiep ik mijn kennis met vele nascholingen, a study for life.
Ik ben BIG geregistreerd.

GG-

 Praktijk Appel Acupunctuur

Nicolaes Maesstraat 2 |222B -1506 LB Zaandam
KvK:63595354