maaikeyintang

Een behandeling kan bestaan uit alleen een acupunctuurbehandeling, soms aangevuld met andere technieken, zoals moxa, ooracupunctuur of adviezen. De eerste weken zijn de behandelingen dikwijls wekelijks, daarna vaak minder frequent. Dit is afhankelijk van de klachten en zal tijdens het eerste consult besproken worden.

 


De eerste behandeling


Om een goed inzicht te krijgen in je gesteldheid, vindt er tijdens het eerste consult een uitgebreide intake plaats met aansluitend een behandeling. Door het stellen van vragen, het uitgebreid voelen van de pols en het bekijken van de tong en eventueel het palperen van meridianen of buik, probeer ik een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je gezondheidssituatie.

Aan de hand van dit onderzoek wordt een diagnose met aansluitend een behandelplan opgesteld. Bij de bespreking van het behandelplan zal ik ook de behandelfrequentie met je afspreken, in het begin dikwijls iedere week. Het kan zijn dat ik je gedurende het traject adviseer met betrekking tot levensstijl en voeding, overeenkomstig je diagnose.

Tijdens de behandeling worden dunne, steriele wegwerpnaaldjes geplaatst. Dit is nauwelijks voelbaar of wordt gevoeld als een licht tintelend of juist een zwaar gevoel rondom de naalden. Soms straalt het gevoel uit langs de meridiaan. Dit duurt maar heel even. De naalden blijven ongeveer twintig minuten zitten.

 

Vervolgbehandeling


De vervolgbehandelingen beginnen weer met een vraaggesprek, het voelen van de pols en het bekijken van de tong. Zo wordt elke behandeling aangepast aan je gesteldheid op dat moment waardoor de behandeling zo effectief mogelijk wordt.

De behandeling kan zo nodig worden uitgebreid met moxa, cuppen, guasha, ooracupunctuur of elektro-acupunctuur.